Witamy na stronie firmy Copernicus Diagnostics Sp. z o.o.

Copernicus Diagnostics Sp. z o.o. powstała w roku 2007. Działalność firmy koncentruje się na zapewnieniu placówkom służby zdrowia produktów zwiększających jakość i bezpieczeństwo usług medycznych.

Naszymi klientami są laboratoria diagnostyczne, szczególnie te wykorzystujące metody biologii molekularnej.

Szczególną pozycję naszej oferty stanowią produkty do kontroli jakości pracy laboratorium jak codzienna kontrola jakości, panele kontrolne, programy EQA, EQAS w tym programy kontrolne QCMD.

 

 

 

Posiadamy w ofercie produkty LIFECODES PF4 firmy Immucor, zaprojektowane do wykrywania przeciwciał przeciwko kompleksowi heparyna-PF4 (IgG, IgM, IgA), które są zaangażowane w wywoływanie trombocytopenii indukowanej przez heparynę (HIT).

Badanie stosowane jest do rozpoznawania małopłytkowości wywołanej leczeniem heparyną lub zakrzepicy.

W przypadku trombocytopenii i (lub) objawów zakrzepicy, niezależnie od wcześniejszej ekspozycji na heparynę, należy wykonać badanie na obecność przeciwciał istotnych pod względem patofizjologicznym. Pierwszym testem w algorytmie diagnostycznym jest badanie przesiewowe w kierunku małopłytkowości wywołanej heparyną (HIT), które polega na immunologicznym wykrywaniu przeciwciał przeciwko kompleksowi czynnik płytkowego 4 (PF4) / heparyna. W przypadku ujemnego wyniku testu można wykluczyć swoistą immunologiczną przyczynę zakrzepicy / trombocytopenii podobną do HIT. 

 


 

 

Miło nam poinformować, iż szybkie testy do diagnostyki antygenu firmy Wantai (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (FIA)) znalazły się na wspólnej liście Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia Unii Europejskiej rekomendującej szybkie testy antygenowe, uzgodnionej przez państwa członkowskie w dniu 17 lutego 2021 r w aneksie I.

Szczegółowe informacje dotyczące testów znajdują się na stronie producenta:

http://www.ystwt.cn/covid-19

 

 


 

 

Szanowni Państwo,

w naszej ofercie pojawił się nowy pilotażowy program zewnętrznej kontroli jakości firmy QCMD służący do wykrywania antygenu SARS-CoV-2.

Numer katalogowy produktu: QAS21424

Nowa zewnętrzna kontrola jakości (ZKJ)  ma zastosowanie do oceny zarówno laboratoryjnych testów antygenowych, jak i stosowanych w izbach przyjęć, oddziałach szpitalnych, czy POZ szybkich testów antygenowych typu chromatograficznego.

Nowy program pilotażowy QCMD 2021 SARS-CoV-2 Antigen Testing EQA (SCV2Ag21):

  • Składa się z 3 gotowych do użycia eluatów powymazowych (dodatnich lub ujemnych) dla inaktywowanego wirusa SARS-CoV-2
  • Każda próbka jest dostarczana w temperaturze pokojowej w uniwersalnym buforze stabilizującym próbki P9 virus PHIX. Pozwala to na szybkie użycie kontroli bez dodatkowych czynności przygotowawczych. Jest to rozwiązanie szczególnie dogodne dla użytkowników szybkich testów chromatograficznych (POC)
  • Po przesłaniu wyników uczestnik otrzymuje szybki raport w czasie rzeczywistym
  • Po zakończeniu badań uczestnik programu otrzymuje też pełny raport z indywidualną oceną wyników i oceną wyników w swojej grupie.
  • Program dostępny jest trzy razy w roku
  • Możliwość uczestnictwa w programie w wybranym kwartale (Q2, Q3, Q4) 2021 roku.

Cena jednej kontroli kwartalnej SARS-CoV-2 Antigen Testing (SCV2Ag21) wynosi 330 euro.

Ceny podane w euro są przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień wystawiania faktury. Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Ceny zawierają koszty transportu. 

 


 

 

Oferujemy zestawy Real-time PCR do przesiewowej diagnostyki w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni – SMA oraz ciężkiego złożonego niedoboru odporności – SCID.

 


 

 

COVID-19 Nowe produkty! 

Monitorowanie odpowiedzi na szczepionki COVID-19 i wykrywanie antygenu za pomocą szybkich testów  oraz zestawów ELISA.

Wantai wprowadza szybkie testy oraz testy ELISA przeznaczone do monitorowania odpowiedzi przeciwciał po szczepieniu COVID-19, a także zestawy ELISA do wykrywania antygenu SARS-CoV-2. Zestaw jest odpowiedni do masowych, laboratoryjnych badań przesiewowych pacjentów podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2.

Wraz z wprowadzeniem na rynek trzech nowych zestawów, oferta testów diagnostycznych COVID-19 oferowana przez firmę Wantai rozszerza się do dziewięciu testów IVD. Firma jest głęboko zaangażowana badania nad diagnostyką SARS i będzie nadal dostarczać pracownikom służby zdrowia najnowocześniejsze narzędzia serologiczne, wirusologiczne i molekularne do diagnostyki COVID-19.

Badanie przeciwciał: 
* SARS-CoV-2 Ab ELISA
* SARS-CoV-2 IgG ELISA (ilościowy)
* SARS-CoV-2 IgM ELISA
* SARS-CoV-2 Ab Rapid Test
* SARS-CoV-2 IgG Rapid Test (ilościowy) 

Badanie antygenów: 
* SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Colloidal gold)
* SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (FIA)
* SARS-CoV-2 Ag ELISA

Badanie molekularne: 
* SARS-CoV-2 RT-PCR

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie producenta:

http://www.ystwt.cn/covid-19