Wantai

Światowy lider w produkcji testów serologicznych

 

 

 

Wantai wprowadziła szybkie testy oraz testy ELISA przeznaczone do monitorowania odpowiedzi przeciwciał po szczepieniu SARS-CoV-2, a także zestawy do wykrywania antygenu SARS-CoV-2. Testy są odpowiednie do masowych, laboratoryjnych badań przesiewowych pacjentów podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2.

Badanie przeciwciał:


* SARS-CoV-2 Ab ELISA (WS-1096)

 • test immunoenzymatyczny wykrywa przeciwciała całkowite (IgG, IgM i IgA)
 • daje istotne informacje kliniczne o trwającym, bądź o przeszłym zakażeniu jako uzupełnienie diagnozy lekarskiej
 • wynik w ciągu 75 minut
 • czułość: 94,36%
 • specyficzność: 100%
 • PPV: 100%
 • NPV: 95,33%

* SARS-CoV-2 IgG ELISA (ilościowy) (WS-1396)

 • test immunoenzymatyczny przeznaczony do ilościowego wykrywania p/ciał klasy IgG w surowicy lub osoczu
 • test przeznaczony do oceny odpowiedzi immunologicznej organizmu u osób po przebytym zakażeniu wirusem SARS CoV-2
 • test przeznaczony również dla osób, które otrzymały szczepionkę celem monitorowania poziomu p/ciał oraz pomocy w decyzjach dotyczących zarządzania szczepieniami
 • czułość: 94.94%
 • specyficzność: 100%
 • PPV: 99%
 • NPV: 87%
 • wynik w ciągu 75 minut
 • objętość próbki 10µl                

* SARS-CoV-2 IgM ELISA (WS-1196)

 • test immunoenzymatyczny do jakościowego wykrywania przeciwciał klasy IgM anty-SARS-CoV-2
 • materiał: surowica, osocze
 • przeznaczony do badania pacjentów podejrzanych o niedawne zakażenie wirusem SARS-CoV-2
 • wynik w ciągu 75 minut
 • czułość: 86,09%
 • specyficzność: 99,35%
 • objętość próbki 10µl

* SARS-CoV-2 Ab Rapid Test (WJ-2750)

 • szybki test wykrywa przeciwciała całkowite przeciw S-RBD u pacjentów podejrzanych o wcześniejsze bądź niedawne zakażenia SARS-CoV-2
 • wynik w ciągu 15 minut
 • daje istotne informacje kliniczne o trwającym, bądź o przeszłym zakażeniu jako uzupełnienie diagnozy lekarskiej
 • przeznaczony do szybkiej diagnostyki na miejscu
 • czułość: 94,70%
 • specyficzność: 98,89%
 • materiał: krew całkowita, serum, osocze
 • wynik w ciągu 15 minut
 • objętość próbki 10µl

* SARS-CoV-2 IgG Rapid Test (ilościowy) (WJ-3050)

 • szybki test przeznaczony do półilościowego wykrywania p/ciał IgG w surowicy lub osoczu
 • test pozwala wykryć i ocenić poziom odpowiedzi immunologicznej u osób zakażonych SARS CoV-2 oraz osób zaszczepionych szczepionkami COVID-19
 • szybki test dostępny na miejscu, nie wymaga dodatkowego sprzętu
 • czułość: 81,17%
 • specyficzność: 99,49%
 • objętość próbki 15µl
 • wynik w ciągu 15 minut

* SARS-CoV-2 IGRA ELISA (ilościowy) (WS-1696)

 • test immunoenzymatyczny do ilościowego wykrywania interferonu gamma (IFN-γ), który reaguje na stymulację przez białko SARS-CoV-2 w ludzkiej krwi pełnej.
 • do monitorowania odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu
 • materiał: krew pełna
 • wynik w ciągu 75 minut
 • czułość: 89.15%
 • specyficzność: 98.90%
 • objętość próbki 10µl


Badanie antygenów:

* SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Colloidal gold) (WJ-2910, WJ-2950)

 • szybki test chromatograficzny przeznaczony do badań przesiewowych pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2
 • test wykorzystywany do jakościowego wykrywania nukleokapsydowego antygenu SARS-CoV-2
 • zastosowana technologia: koloidalne nanocząsteczki złota
 • materiał do badań: wymaz z jamy gardłowo-ustnej, jamy gardłowo-nosowej
 • szybki test dostępny na miejscu, nie wymaga dodatkowego sprzętu
 • wynik w ciągu 20 minut
 • czułość: 93,44%
 • specyficzność: 100%
 • granica wykrywalności: 20pg/ml (230 kopii/ml)

* SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (Colloidal gold) ze śliny oraz nosa (WJ-2901, WJ-2910)

 • szybki test chromatograficzny przeznaczony do badań przesiewowych pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2
 • test wykorzystywany do jakościowego wykrywania nukleokapsydowego antygenu SARS-CoV-2
 • zastosowana technologia: koloidalne nanocząsteczki złota
 • materiał do badań: ślina oraz wymaz z nosa
 • szybki test dostępny na miejscu, nie wymaga dodatkowego sprzętu
 • wynik w ciągu 20 minut
 • czułość: 93,44%
 • specyficzność: 100%
 • granica wykrywalności: 20pg/ml (230 kopii/ml)


* SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (FIA) (WJ-2850)

 • przeznaczony do badań przesiewowych pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
 • test przeznaczony do jakościowego wykrywania nukleokapsydowego antygenu SARS-CoV-2
 • test wykonywany metodą immunofluorescencji
 • materiał do badań: wymaz z jamy gardłowo-ustnej, jamy gardłowo-nosowej
 • szybki test dostępny na miejscu, odczyt automatyczny
 • wynik w ciągu 20 minut
 • czułość: 95,71%
 • specyficzność: 100%
 • granica wykrywalności: 5pg/ml (60 kopii/ml)

Szybkie testy do diagnostyki antygenu firmy Wantai (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (FIA)) znalazły się na wspólnej liście Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia Unii Europejskiej rekomendującej szybkie testy antygenowe, uzgodnionej przez państwa członkowskie w dniu 17 lutego 2021 r w aneksie I.

* SARS-CoV-2 Ag ELISA (WS-1496)

 • test immunoenzymatyczny do jakościowego wykrywania nukleokapsydowego antygenu SARS CoV-2
 • test przeznaczony do masowych badań przesiewowych pacjentów z podejrzeniem infekcji wirusem SARS CoV-2 oraz jako pomoc w diagnozie COVID-19
 • materiał do badań: wymaz z jamy gardłowo-ustnej, jamy gardłowo-nosowej, surowica, osocze
 • czułość: 93%
 • specyficzność: 100%
 • PPV: 100%
 • NPV: 99%
 • objętość próbki 50µl

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie producenta:

http://www.ystwt.cn/covid-19