Qnostics jest wiodącym dostawcą odczynników do biologii molekularnej oraz rozwiązań dla indywidualnych potrzeb użytkowników i  wytwórców.

Qnostics specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji kontroli dla metod molekularnych stosowanych w diagnostyce chorób infekcyjnych, do używania ich w standardowych procedurach używanych dziś przez laboratoria biologii molekularnej do badania kwasów nukleinowych.  Oprócz dostarczania wyrobów, Qnostics , od ponad dziesięciu lat, obsługuje wytwórców produkujących zestawy IVD przeznaczone do diagnostyki molekularnej, dostawców programów zewnętrznej oceny jakości, organizacje prowadzące badania kliniczne i firmy farmaceutyczne.

Qnostics koncentruje się przede wszystkim na diagnostyce chorób zakaźnych, włączając w to możliwość dostawy setek molekularnie scharakteryzowanych wirusów jak też bakterii i grzybów.

Szczegółowa oferta firmy znajduje się na stronie www.qnostics.com.