PROGRAM OCENY ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI BADAŃ MARKERÓW WIRUSOLOGICZNYCH DLA METOD SEROLOGICZNYCH

 

Program został opracowany i jest zarządzany przez NRL (Narodowe Laboratorium Referencyjne), mające siedzibę w Melbourne, Australia.

Program składa się z zestawów kontroli QConnect oraz oprogramowania EDCNet umożliwiającego ocenę poprawności uzyskiwanych wyników badań oraz możliwość porównywania swoich wyników, z wynikami wszystkich uczestników, posługujących się takim samym systemem analizator+odczynniki/kontrola.

Dostęp do oprogramowania - strona www.nrlquality.org.au

 

Program umożliwia wykonywanie z jednej probówki kontroli badań między innymi następujących markerów serologicznych:

 

HBsAg

Anty-HCV IgG

Anty-HIV IgG

Anty-HBc IgG

Anty-Treponema IgG

Anty-HTLV IgG

 

Anti-Rubella IgG

Anti-Toxoplasma IgG

Anti-CMV IgG

Anti-EBV VCA IgG

Anti-EBV EBNA IgG

Anti-HSV-1 IgG

Anti-HSV-2 IgG

 

Zestawy są w opakowaniach 4 x 5ml lub 4 x 2.5ml (ToRCH).  Przechowywane w temperaturze 2-8oC, zamknięte zachowują przydatność do daty podanej na etykietach. Kontrole są gotowe do użycia. Po otwarciu stabilność kontroli, przechowywanej w temp. 2-8oC wynosi 90 dni. W zestawach znajdują się kody kreskowe dedykowane dla odpowiednich analizatorów.

 

Kontrole są znakowane CE IVD zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC dla wyrobów do diagnostyki in vitro.

 

Każde z laboratoriów, które zgłosi się do uczestnictwa w programie otrzymuje od organizatora kontroli hasło i login do logowania się na stronie internetowej, wpisuje dane laboratorium oraz informacje o systemie, którym pracuje (aparat+odczynniki). Logowanie odbywa się poprzez stronę internetową www.nrl.gov.au.

Dostęp do programu jest bezpłatny. Użytkownik wpisuje uzyskane wyniki kontroli do programu EDCNet i w czasie rzeczywistym, może oglądać je na wykresach Levey’a-Jenningsa lub średnia/rozproszenie.

Więcej informacji dotyczących możliwości oprogramowania znajduje się w instrukcji. Oprogramowanie w postaci papierowej jak i na stronie NRL jest w języku polskim.

 

Więcej informacji o dostępnych w ofercie kontrolach na stronie http://www.diamex.com