RBC (Red Blood Cell )-Ready Gene to linia produktów do analizy krwinek czerwonych w oparciu o metodę PCR-SSP.

Ocenę przeprowadza się za pomocą standardowej elektroforezy na żelu agarozowym.

Kontrolę wewnętrzną reakcji PCR jest HGH (Human Growth Hormone)

 

Zalety zestawów RBC-Ready Gene:

  • wyjaśnienie wątpliwego RHD/RHCE
  • kontrola ujemna zawarta w teście
  • kolorowy primer mix dla lepszej widoczności
  • zestawy z certyfikatem CE

 

NUMER KATALOGOWY                                    PRODUKT                                                                                                       ILOŚĆ  W 1 OP.

001 010 012                                                    RBC-Ready Gene ABO                                                                                                 12

                                                                           A, A2, B, O1, O2

                                                                           8 reakcji dla oznaczenia

 

001 012 012                                                    RBC-Ready Gene ABO Subtype                                                                                  12

                                                                           Aw04, Aw11, Bw03, Aelo2, Ax01, Ax04, B302, Bw19,

                                                                           O45, Awo8, O50, Aw07, Aw06, Bel03, O55, Bw20, A302,

                                                                          O14, Aelo1, O08, O15, A301, Bx01, cis-AB01, B(A)01, B(A)03,

                                                                          Belo4, Aw13, Aw05, A205, Ax10, O23, A202, A203, B301

                                                                          8 reakcji dla oznaczenia

 

001 020 012                                                    RBC-Ready Gene CDE                                                                                                  12

                                                                           D, d, DIIIa, DIIIb, DIIIc, DIII type 4-7, DIVa, DIVb, DIV type 3-5,

                                                                           DVa, DVa type 1-9, DBS-o,-1, DCS, DVI type 1-4, DVII, DNB, DAU-0,1,2,3,4,

                                                                           DHMi, DHMii, DBT type 1&2, DAR, DFR type 1&2, DHAR, D psi, D-CE(1-9)-D,

                                                                           D-CE(2-9)-D, D-CE(8-9)-D, D-CE(3-7)-D, D-CE(4-7)-D, d(C)es, RHCE: C, Cw , c, E, e

                                                                           16 reakcji dla oznaczenia

 

001 022 012                                                    RBC-Ready Gene D weak                                                                                      12

                                                                           weak D type 1, 1.1, 2, 3, 4.0/4.1, 4.2 (DAR), 5, 11(M295l), 14, 15, 17

                                                                           8 reakcja dla oznaczenia

 

001 061 012                                                    RBC-Ready Gene ZygoFast                                                                                    12

                                                                           RHD- wykrywanie zygot: DD, Dd, dd

                                                                           4 reakcje dla oznaczenia

 

001 062 012                                                   RBC-Ready Gene D AddOn                                                                                     12

                                                                          DEL(M295l), DEL(K409K), DEL(IVS 3+1G>A), RHDpsi, d(C)es, D-CE(2-9)-D,

                                                                          W16x

                                                                          8 reakcji dla oznaczenia

 

001 077 012                                                  RBC-Ready Gene RHCE variants                                                                             12

                                                                         CeVA, CeFV, catEIII, ceAR, CEVG, ceEK, ceS , (C)ceS , Ce667T,

                                                                         ceMO, CeMA, ce340T,

                                                                         ceS (340), ceS (697), Ce341A, Ce-JAHK, ceSL, catEl, catEIV, ceRT, ce5’UTR-10C>T,

                                                                         CelVS3-5G, Ce939A, Ce939C, RN, Cx

                                                                         8 reakcji dla oznaczenia

 

001 040 012                                                  RBC-Ready Gene KKD                                                                                             12

                                                                         KEL1(K), KEL2(k), JK1(Jka ), JK2(Jkb ), FY1(FYa ),

                                                                         FY2(Fyb ), FYnull(FYa-, Fyb- ), FYX(Fyweak )

                                                                         8 reakcji dla oznaczenia

 

001 042 012                                                 RBC-Ready Gene KELplus                                                                                        12

                                                                        KEL1(K), KEL2(k), KEL3(Kpa ), KEL4(Kpb ), KEL6(Jsa ), KEL7 (Jsb ),

                                                                        null alleles: KEL(IV3+1G>A)null, KEL(Q348X)null, KEL(R128X)null

                                                                        8 reakcji dla oznaczenia

 

 

001 044  012                                               RBC-Ready Gene JKplusFY                                                                                        12

                                                                       JK1(Jka ), JK2(Jkb ), JK(IVS5-1G>A)null, JK(S291P)null

                                                                       FY1(Fya ), FY2(Fyb ), FYnull(Fya- , Fyb-), FYX(Fyweak )

                                                                       8 reakcji dla oznaczenia

 

001 050 012                                               RBC-Ready Gene MNS                                                                                                12

                                                                      MNS1(M), MNS2(N), MNS3(S), MNS4(S), MNS9(Vw),

                                                                      MNS11(Mg), MNS10(Mur)

                                                                       7 reakcji dla oznaczenia

 

001 076 012                                              RBC-Ready Gene vERYfy                                                                                             12

                                                                     RHD: exons 1, 5, 10, psi; RHCE: C, Cw, c, E, e;

                                                                     KEL1(K), KEL2(k), JK1(Jka ), JK2(Jkb ), FY1(Fya )

                                                                     FY2(Fyb ), FYnull(Fya- , Fy b- ), FYX(Fybweak ), MNS1(M), MNS2(N)

                                                                     MNS3(S), MNS4(s), DO1(Doa ), DO2(Dob ), Vel+, Vel-

                                                                     24 reakcje dla oznaczenia

 

001 072 096                                              RBC-Ready Gene Rare Screen                                                                                        96

                                                                     KEL3(Kpa ), LU1(Lua ), YT2(Ytb ), CO2(Cob ), KN2(Knb )

                                                                     1 reakcja dla oznaczenia

 

001 075 024                                              RBC-Ready Gene 4-Screen                                                                                          24

                                                                     RHD exons 1, 5, 10,

                                                                     KEL3(Kpa ), LU1(Lua ), DI1(Dia ), DI3(Wra ), YT2(Ytb ), CO2(Cob ), KN2(Knb )

                                                                     4 reakcje dla oznaczenia

 

001 070 012                                             RBC-Ready Gene ID                                                                                                     12

                                                                    LU1(Lua )/LU2(Lub ), DI1(DIa )/DI2(DIb ),

                                                                    DI3(Wr3 )/DI4(Wrb ), YT1(Yta )/YT2(Ytb ),CO1(Coa )/

                                                                    CO2(COb ), KEL3(Kpa )/KEL4(Kpb ), DO1(DOa )/DO2(DOb ),KN1(Kna )/KN2(Knb)

                                                                    16 reakcji dla oznaczenia

 

001 078 032                                             RBC-Ready Gene Vel-Screen                                                                                        32

                                                                    Vel+ oraz Vel – screening

                                                                    2 reakcje dla oznaczenia