ESfEQA (Europejskie Towarzystwo Zewnętrznej Oceny Jakości ) to niemiecka organizacja z siedzibą w Heidelbergu, akredytowana zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17043:2010 przez Niemiecką Jednostkę Akredytacyjną DAkkS.

ESfEQA oferuje ponad 70 programów zewnętrznej oceny jakości w biochemii, hematologii, immunologii i mikrobiologii.

Programy miesięczne i kwartalne ESfEQA są dostępne dla użytkowników i osób odpowiedzialnych za standardy jakości w laboratoriach medycznych. Próbki dla oceny jakości jak i procedura ESfEQA charakteryzują się wysoką jakością, niezawodnością, prostotą obsługi.

Wewnętrzna i zewnętrzna kontrola jakości są niezbędnymi elementami zapewnienia jakości laboratorium medycznego, umożliwiając personelowi laboratorium i kierownictwu ocenę, czy proces analityczny jest dobrze kontrolowany i czy wyniki laboratoryjne mogą być wykorzystywane do celów diagnostycznych i terapeutycznych. Udział w badaniach Zewnętrznej Kontroli Jakości (EQA) umożliwia laboratoriom porównanie swoich wyników z innymi laboratoriami, które badają dostarczane próbki  tym samym systemem analitycznym, ale także na aparatach lub z odczynnikami innych producentów. Uczestnictwo w programach EQA jest obowiązkowe dla laboratoriów medycznych akredytowanych zgodnie z ISO 15189, a w kilku krajach jest obowiązkowe dla wszystkich laboratoriów medycznych.

Oferowane programy kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (EQA):

Diagnostyka grup krwi

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 4 ml) stabilizowanych ludzkich krwinek czerwonych zawieszonych w zbuforowanym płynie ze środkiem konserwującym. Zawiesiny erytrocytów zawierają minimum 8% krwinek czerwonych.

Ilość sprawdzianów w roku:

4

Parametry analityczne:

Typowanie ABO, wykrywanie Rhesus (D)

 

Immunohematologia

Materiał:

2 zawiesiny erytrocytów (pacjent; min. 4 ml), 2 próbki surowicy (pacjent; min. 4 ml) i 2 zawiesiny erytrocytów (dawca; min. 4 ml). Zawiesiny erytrocytów zawierają minimum 8% krwinek czerwonych.

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Typowanie ABO, podtypy A, typowanie Rh, wykrywanie antygenu D, wykrywanie antygenu Kell, bezpośredni test Coombsa, próba krzyżowa, badanie przesiewowe przeciwciał, identyfikacja przeciwciał.

 

                              Mikrobiologia:

 

Adenowirus

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza. Program nie jest akredytowany zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043:2010. Schemat jest przeznaczony dla odczynników Novatec, Virion / Serion, Virotech i Euroimmun ELISA. Inne odczynniki na życzenie.

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgA, IgG i IgM przeciwko adenowirusowi

 

Aspergillus fumigatus

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza. Program nie jest akredytowany zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043:2010. Schemat jest przeznaczony dla odczynników Virion/Serion ELISA. Inne odczynniki na życzenie.

Ilość sprawdzianów w roku:

2

 Parametry analityczne:

Przeciwciała IgA, IgG i IgM przeciwko Aspergillus fumigatus

 

Bakteriologia

Materiał:

4 liofilizowane próbki (czyste szczepy i/lub z mieszaniną bakterii): 2 dla identyfikacji i 2 dla badania wrażliwości na antybiotyki (AST). AST według rekomendacji EUCAST (BAC-E) lub według rekomendacji CLSI (BAC-C). Dostarczona (symulowana) kliniczna informacja o rodzaju próbki

Ilość sprawdzianów w roku:

4

Parametry analityczne:

Identyfikacja gatunku i rodzaju

Badania wrażliwości na antybiotyki (według rekomendacji EUCAST lub CLSI)

 

 

Borrelia

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgG i IgM przeciwko Borrelia

 

Brucella

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgA, IgG i IgM przeciwko Brucella       

Całkowite przeciwciała przeciwko Brucella*

* Ten parametr nie jest akredytowany zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043:2010

 

Chagas

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza            

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgG przeciwko Trypanosoma cruzi

 

Wirus Chikungunya

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza          

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgG i IgM przeciwko wirusowi Chikungunya

 

Chlamydophila pneumoniae

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza           

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgA, IgG i IgM przeciwko Chlamydophila pneumoniae

 

Chlamydia trachomatis

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza            

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgA, IgG i IgM przeciwko Chlamydia trachomatis

 

Wirus Coxackie

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza. Program nie jest akredytowany zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043:2010. Schemat jest przeznaczony dla odczynników Virion/Serion ELISA i Euroimmun IFT. Inne odczynniki na życzenie

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgA, IgG i IgM przeciwko wirusowi Coxackie

 

Wirus Dengi

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza            

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgG i IgM przeciwko wirusowi Dengi

 

Echo wirus

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza. Program nie jest akredytowany zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043:2010. Schemat jest przeznaczony dla odczynników Virion/Serion ELISA i Euroimmun IFT. Inne odczynniki na życzenie

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgA, IgG i IgM przeciwko wirusowi Echo

 

Enterowirus

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza. Program nie jest akredytowany zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043:2010. Schemat jest przeznaczony dla odczynników Virion/Serion, Virotech i Euroimmune ELISA. Inne odczynniki na życzenie

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgA, IgG i IgM przeciwko Enterowirusowi

 

Wirus Epstein-Barr

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku:

4

Parametry analityczne:

Przeciwciała anty-EBV VCA IgG + całkowite

Przeciwciała anty-EBV EBNA-1 IgG + całkowite

Przeciwciała anty-EBV VCA IgM

 

Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku:

4

Parametry analityczne:

Przeciwciała anty-HAV IgG + całkowite

Przeciwciała anty-HAV IgM

 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 1 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku:

4

Parametry analityczne:

Przeciwciała anty-HBs (ilościowo i jakościowo*), anty-HBe, HBeAg

  anty-HBc IgG + całkowite, HBsAg (ilościowo i jakościowo), anty-HBc IgM

*Ilościowe oznaczanie przeciwciał nie jest akredytowane zgodnie z normą

  DIN EN ISO / IEC 17043:2010

 

Wirusowe zapalenie wątroby typu E

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku:

4

Parametry analityczne:

Przeciwciała anty-HEV IgG + całkowite, anty-HEV IgM

 

Wirus HTLV I/II

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała przeciwko wirusowi HTLV I/II

 

Kontrola kombinacji chorób zakaźnych

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,5 ml) ludzkiego osocza (INF4)

Ilość sprawdzianów w roku:

4

 

Materiał:

4 płynne próbki (minimum 0,5 ml) ludzkiego osocza (INF4x4)

Ilość sprawdzianów w roku:

4

 

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,5 ml) ludzkiego osocza (INF2)

Ilość sprawdzianów w roku:

2

 

Parametry analityczne:

Przeciwciała anty-HIV 1/2 / p24 Ag, anty-HBc, HBsAg, anty-HCV

 

 

Wirus Influenza A

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza. Program nie jest akredytowany zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043:2010. Schemat jest przeznaczony dla odczynników Novatec, Virotech i Euroimmune ELISA. Inne odczynniki na życzenie

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgA, IgG i IgM przeciwko wirusowi Influenza typu A

 

Wirus Influenza B

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza. Program nie jest akredytowany zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043:2010. Schemat jest przeznaczony dla odczynników Novatec, Virion/Serion, Virotech i Euroimmune ELISA. Inne odczynniki na życzenie

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgA, IgG i IgM przeciwko wirusowi Influenza typu B

 

Leptospira

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgG i IgM  + całkowite przeciwko Leptospira

 

Mikroskopia Malarii

Materiał:

2 szkiełka barwionego rozmazu krwi. Program nie jest akredytowany zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043:2010

Ilość sprawdzianów w roku:

4

Parametry analityczne:

Wykrywanie pasożytów malarii, identyfikacja gatunków i kwantyfikacja pasożytów Plasmodium falciparum

 

Odra

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgG i IgM przeciwko Odrze

  

Choroby przenoszone przez komary

Materiał:

4 płynne próbki (1 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgG/IgM przeciwko wirusom: Chikungunya, Zachodniego Nilu, Zika i Dengi

 

Wirus paragrypy

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza. Program nie jest akredytowany zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043: 2010. Schemat jest przeznaczony dla odczynników Novatec, Virion/Serion, Virotech i Euroimmune ELISA. Inne odczynniki na życzenie

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgA, IgG i IgM przeciwko wirusowi parainfluenza

 

Parvowirus B19

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgG/IgM przeciwko parvowirusowi B19

 

Wirus syncytialny układu oddechowego (RSV)

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza. Program nie jest akredytowany zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043: 2010. Schemat jest przeznaczony dla odczynników Novatec, Virion/Serion, Virotech, Euroimmune ELISA i Euroimmune IFT. Inne odczynniki na życzenie

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgA, IgG i IgM przeciwko RSV

 

Przeciwciała SARS-CoV-2

Materiał:

4 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza. Program nie jest akredytowany zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043: 2010

Ilość sprawdzianów w roku:

4

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgA, IgG i IgM + całkowite przeciwko SARS-CoV-2

 

 

Antygen SARS-CoV-2

Materiał:

3 płynne lub liofilizowane próbki (minimum 0,3 ml) powymazówkowe (jama gardłowo-ustna lub nosowo-gardłowa). Pozytywne próbki zawierają zinaktywowany cały wirus SARS CoV-2. Program nie jest akredytowany zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043:2010

Ilość sprawdzianów w roku:

4

Parametry analityczne:

Antygen SARS-CoV-2 (jakościowo)

 

Syphilis

Materiał:

2 płynne próbki (1 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku (program kwartalny):

4

Ilość sprawdzianów w roku (program półroczny):

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała Treponema Pallidum (jakościowo)

Przeciwciała IgG i IgM przeciwko Treponema Pallidum (jakościowo)*

Przeciwciała IgG i IgM przeciwko Treponema Pallidum (półilościowo)*

Przeciwciała IgG i IgM przeciwko Treponema Pallidum (ilościowo)*

przeciwciała Non-treponemal Lipoid (jakościowo)*

przeciwciała Non-treponemal Lipoid (półilościowo)*

* Ten parametr nie jest akredytowany zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043:2010

 

TORCH

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 1 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku:

4

Parametry analityczne:

Przeciwciała anty-CMV IgG (jakościowo i ilościowo*), anty-CMV IgM

Przeciwciała anty-HSV 1/2 IgG (jakościowo i ilościowo*), anty-HSV 1/2 IgM

Przeciwciała anty-HSV 1 IgG**

Przeciwciała anty-HSV 2 IgG**

Przeciwciała anty-HSV 1 IgM**

Przeciwciała anty-HSV 2 IgM**  anty-Rubella IgG (jakościowo i ilościowo*)

Przeciwciała anty-Rubella IgM

Przeciwciała anty-Toxoplasma gondii IgG (jakościowo i ilościowo*)

Przeciwciała anty-Toxoplasma gondii IgM

*wykrywanie przeciwciał jakościowo nie jest akredytowane zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043:2010

**ten parametr nie jest akredytowany zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17043: 2010

 

Wirus ospy wietrznej Varicella Zoster

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgG, IgM i IgA przeciwko wirusowi ospy wietrznej

 

Wirus Zachodniego Nilu

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgG i IgM przeciwko wirusowi Zachodniego Nilu

 

Wirus Zika

Materiał:

2 płynne próbki (minimum 0,3 ml) ludzkiego osocza

Ilość sprawdzianów w roku:

2

Parametry analityczne:

Przeciwciała IgG i IgM przeciwko wirusowi Zika

  

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony producenta testów:

https://www.esfeqa.eu/en/home/

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub +48 885 325 425