U polskich krwiodawców wykonywane są rutynowo badania wirusów zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV) oraz ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV). Metodami serologicznymi badane są przeciwciała anty-HCV, anty-HIV-1/2 oraz antygen powierzchniowy HBV (HBsAg), zaś metodami biologii molekularnej RNA HCV, HIV oraz DNA HBV. Dzięki badaniu kwasów nukleinowych zapobiega się przeniesieniu infekcji od dawcy w okresie, kiedy nie jest możliwe wykrycie markerów serologicznych, we wczesnym etapie zakażenia (okienko serologiczne).

W takim przypadku niezwykle ważna jest czułość metody molekularnej pozwalająca na szybką i precyzyjną diagnostykę. Firma GFE Blut to niemiecka marka, która  jest doświadczonym graczem na rynku diagnostyki wirusów u krwiodawców. Czułość i specyficzność metody NAT potwierdzona jest przez "Votum 34" Niemieckiego Komitetu Doradczego Krwi ("Arbeitskreis Blut") Niemieckiego Ministerstwa Zdrowia.